README.md 491 Bytes
Newer Older
Arnaud Blanchard's avatar
Arnaud Blanchard committed
1
![etis](logo_etis.png) 
Arnaud Blanchard's avatar
Arnaud Blanchard committed
2

Arnaud Blanchard's avatar
Arnaud Blanchard committed
3
![logo](logo_blaar.png) 
Arnaud Blanchard's avatar
Arnaud Blanchard committed
4
Basic Libraries and Applications for Robotics
Arnaud Blanchard's avatar
Arnaud Blanchard committed
5
=============================================
6

Arnaud Blanchard's avatar
Arnaud Blanchard committed
7
8
9
Copyright : [ETIS](http://www.etis.ensea.fr/neurocyber) - ENSEA, University of Cergy-Pontoise, CNRS (2011-2016)  
Author    : [Arnaud Blanchard](http://arnaudblanchard.thoughtsheet.com)  
Licence   : [CeCILL v2.1](http://www.cecill.info/licences/Licence_CeCILL_V2-en.html)  
10

Arnaud Blanchard's avatar
Arnaud Blanchard committed
11
See [documentation online](https://framagit.org/blaar/blaar/wikis/home)